URGENT

catalonia

CATALUNYA Lliberament immediat de tots els presos polítics !

2018-02-11

Des de fa quatre mesos, s’està desencadenant la represió a Catalunya. Fa més de tres mesos que Jordi Cuixart i Jordi Sanchez, responsables d’associacions democrátiques, estan a la presó; Oriol Junqueras, tot i que elegit deputat al Parlament el 21 de desembre, segueix detingut. El president de la Generalitat destituït i altres tres consellers del seu govern segueixen exiliats a Bruseles, amenaçats d’anar a la presó si trepitjen el terra espanyol ; centenars d’alcades, de mestres, de treballadors, de militants son citats als tribunals i perseguits per rebellió i sedició, és a dir, acusats d’organitzar un alçament violent contra l’estat espanyol. Es suspèn l’autonomia catalana en virtut de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, i és Rajoy el que mana des de Madrid amb els seus ministres. Quin « crim » han comès ? La monarquia espanyola i el seu govern els castiguen per ser els organitzadors del vot amb el qual el [...]

CATALUÑA ¡Libertad inmediata para todos los presos políticos!

2018-02-11

Hace cuatro meses que se desencadena la represión en Cataluña. Desde hace más de tres meses están encarcelados Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, responsables de asociaciones democráticas; se mantiene detenido a Oriol Junqueras, aun siendo diputado electo al Parlamento autónomo el 21 de diciembre. El Presidente destituido y tres Consejeros más de su Gobierno siguen exiliados en Bruselas amenazados de cárcel si pisan territorio español; cientos de alcaldes, de enseñantes, de trabajadores, de militantes son convocados ante los tribunales y son objeto de persecuciones judiciales acusados de rebelión y sedición, es decir, de organizar un levantamiento violento contra el Estado español. La autonomía catalana se encuentra suspendida por la aplicación del artículo 155 de la Constitución española y es Rajoy y sus ministros quienes gobiernan desde Madrid. ¿Qué crimen han cometido? La monarquía española y su gobierno les castigan por haber organizado el [...]

CATALUNHA libertação imediata de todos os presos políticos!

2018-02-11

Háquatro meses que a repressão açoita a Catalunha. Jordi Cuixart e Jordi Sanchez, responsáveis de associações democráticas, foram metidos na prisão há mais de três meses; Oriol Junqueras, apesar de eleito deputado ao Parlamento regional no dia 21 de Dezembro, continua detido. O Presidente regional destituído e outros três conselheiros (ministros) do seu governo continuam exilados em Bruxelas, ameaçados de irem parar à prisão se pisarem solo espanhol; centenas de presidentes de câmara, professores, trabalhadores, militantes têm sido citados pelos tribunais e feitos arguidos de acusações de rebelião e sedição, ou seja, da organização de uma sublevação violenta contra o Estado espanhol. A autonomia catalã está suspensa, por força da aplicação do artigo 155o da Constituição espanhola. É Rajoy e os seus ministros quem governa, de Madrid. Por que “crime”? A monarquia espanhola e o seu governo punem-nos por terem [...]

CATALONIA Release all the political prisoners immediately !

2018-02-10

For the last four months, repression has been unleashed in Catalonia. Jordi Cuixart and Jordi Sanchez, officials of democratic associations, were thrown in jail more than three months ago; Oriol Junqueras, who was nevertheless elected as a member of the autonomous Parliament on 21 December, is still being detained. The deposed President and three other ministerial advisers of his government are still in exile in Brussels, under threat of being thrown in jail if they set foot on Spanish soil; hundreds of mayors, teachers, other workers and activists have been summoned to court and charged with rebellion and sedition, in other words charged with organising a violent uprising against the Spanish State. Catalan autonomy has been suspended under Article 155 of the Spanish Constitution, and it is Rajoy who is governing, from Madrid with his ministers. What is their “crime”? The Spanish monarchy and its government are punishing them for organising the vote through which the Catalan [...]

كتالونيا المعتقلين السياسيين من أجل إط ق سراح فوري لكل

2018-02-10

منذ أربعة أشهر وكتالونيا ترزح تحت وطأة القمع. منذ ما يزيد عن ث ثة أشهر يقبع مسؤو ن لمنظمتين ديمقراطيتين؛ جوردي كويكشارت وجوردي سانشيز في السجن، كما اعتقل « أوريول خونكيراس » رغم أنه تم انتخابه بالبرلمان ا قليمي في انتخابات 21 دجنبر الماضي. فيما زال الرئيس المخلوع وث ثة من مستشاريه بالمنفى ومهددين بالسجن حال دخولهم للتراب ا سباني؛ كما يتابع مئات من العمدات والمدرسين والعمال والمناضلين أمام المحاكم بتهم التمرد والعصيان، أي بتهمة تنظيم انتفاضة عنيفة ضد دولة إسبانيا. تم رفض استق ل كنالونيا عبر اللجوء لتطبيق الفصل 155 من الدستور ا [...]

CATALOGNE Libération immédiate de tous les prisonniers politiques !

2018-02-10

Depuis quatre mois, la répression se déchaîne en Catalogne. Jordi Cuixart et Jordi Sanchez, responsables d’associations démocratiques, ont été jetés en prison il y a plus de trois mois ; Oriol Junqueras, pourtant élu député au Parlement autonome le 21 décembre, est maintenu en détention. Le Président destitué et trois autres Conseillers de son gouvernement sont toujours exilés à Bruxelles, menacés d’être jetés en prison s’ils foulent le sol espagnol ; des centaines de maires, d’enseignants, de travailleurs, de militants sont convoqués devant les tribunaux et poursuivis avec des accusations de rébellion et de sédition, c’est-à-dire, d’organiser un soulèvement violent contre l’État espagnol. L’autonomie catalane est suspendue en vertu de l’application de l’article 155 de la Constitution espagnole, et c’est Rajoy qui gouverne depuis Madrid avec ses ministres. Quel est leur « crime » ? La monarchie espagnole et [...]